تغذیه ماهی قزل الا

پر هزینه ترین بخش از تولید قزل آلا تغذیه می باشد. در گذشته، ماهی قزل آلا با خرده ماهی و ضایعات کشتارگاه ها ( امعاء و احشاء ) تغذیه می شدند. همه اعتقاد دارند که خوراک های ذکر شده در جدول پایین برای گرفتن وزن نسبتا نامناسب هستند و همچنین آلوده کننده استخرها یا مخازن و محیط زیست می باشند.

 

دوره بعدی توسعه صنعت پرورش قزل آلا استفاده از انواع مختلف خوراک ها با پروتئین بالا و فرموله شده بود. ضریب تبدیل غذایشان (FCR) بین 2 و 3 متفاوت بود. در صنعت مدرن پرورش قزل آلا، پلت های غذایی خشک با کیفیت کاملاً جایگزین غذا های سنتی شده اند( با ضریب تبدیل 0.6-1.1).

 

نشریاتی هستند که مدافع استفاده از خوراک های دستی می باشند، که ممکن است تنها در برخی از استثنای ها امکان پذیر باشد. خوراک های دستی به نظر یک راه کار خوبی می رسد، به خصوص در جایی که خوراک های تجاری قزل آلا به آسانی در دسترس نباشد. با این حال، مواد تشکیل دهنده خوراک دستی باید به راحتی قابل دسترس باشد، کیفیت و کمیت و قیمت مناسب مورد نیاز را به طور مستمر تامین کند.

رفتار تغذیه ای

 

فر آیندهای تنظیم کننده اشتها در ماهی نظیر مهره داران است . حداقل دو مکانیسم تنظیم کننده وجود دارد که یکی پاسخ کوتاه مدت به انبساط معده و دیگری پاسخ بلند مدت به مواد قندی در سیستم گردش خون است . در فاصله بین نوبتهای غذادهی گیرنده های مرتبط با مغز که در دیواره معده و یا قسمت جلویی دستگاه گوارش قرار دارند ، همراه با تغذیه میزان انبساط یا درجه پر بودن معده را گزارش کنند .

وقتی کل معده یا بخشی از آن پر می شود ماکز سیری ناحیه هیپوتالاموس مغز به اطلاعات دریافت شده پاسخ داده و در نتیجه فعالیت تغذیه ای کاهش می یابد و یا متوقف می شود .

تا زمانی که معده خالی نشده و قسمت اعظم محتویات آن وارد روده نشده نشده باشد ادامه فعالیت تغذیه ای شروع خواهد شد .در این زمان کنترل مراکز تغذیه  (کنترل سیری و گرسنگی) در هیپوتالاموس مغز ، جایی که اطلاعات را از منابع مختلف دریافت می کند اشتهای ماهی را تحریک می کند و به دنبال آن رفتار تغذیه ای و جستجوی ماهی برای غذا آغاز می شود .

همچنین مشخص شده که تغییر سطوح موتد مغذی مانند گلوکز ، اسیدهای چرب ، گلیسرول و آمینو اسیدها ی جذب شده از دستگاه گوارش که در جریان خون در حال گردش است از طریق گیرنده هایی در مغز و کبد ثبت می شود . هر چند در این خصوص مدل های متعددی پیشنهاد شده ولی هنوز مکانیسم های فیزیولوژیکی تنظیم کننده مصرف غذا در ماهی کاملا شناخته نشده است .

رژیم غذایی ماهی قزل آلا

 

قزل آلا یک ماهی گوشت خوار است و دستگاه گوارش قزل آلا برای هضم و جذب پروتئین حیوانی طراحی شده و این ماهی فقط قادر به هضم و استفاده از تعداد بسیار محدودی از انواع فرآورده های گیاهی می باشد . اغلب ترکیبات و فرمولهای غذایی موجود در بازار ، از پروتئین حیوانی تشکیل شده است که اساس تغذیه قزل آلا را  برای رساندن به اندازه بازاری تشکیل می دهند.

 

مواد غذایی مورد نیاز آزاد ماهیان هنوز به طور کامل مشخص نگردیده اند و اگر با مواد غذایی شناخته شده برای پرورش سایر حیوانات دامی مقایسه گردند هنوز مراحل ابتدایی را طی می کنند .با توجه به این که ماهی ها موجوداتی خونسرد هستند درجه حرارت محیط بر آن ها موثر می باشند . بنابر این بایستی اثر عوامل محیطی و تاثیر آن را روی قدرت و توانایی آنها در هضم و جذب مواد غذایی در نظر داشت .

انواع جيره براي ماهي قزل آلا

 

نيازهاي غذاي ماهي قزل آلا در هر مرحله اي از رشد متفاوت است،دليل آن تغيير در اندازه و وزن ماهي است و تركيب غذاي هر مرحله بايد متناسب با آن مرحله باشدكه بر اين اساس سه نوع جيره به كار برده مي شود.

الف-غذاي استارتر

اين جيره براي بچه ماهي هاي تا 5گرم مورد استفاده قرار مي گيرد.ميزان پروتئين موجود در اين غذا بالا است اين غذا بصورت دانه اي يا خرد در اندازه هاي متفاوت ساخته مي شود.

ب-غذاي رشد

دراين جيره ميزان پروتئين كمتر است و ذرات اين غذا بصورت حبه هستند و اندازه غذا با رشد ماهي بزرگتر مي شود. اين غذا براي ماهي هاي 5تا20گرم مورد استفاده قرار مي گيرد.

ج-غذاي پرواری

در اين مرحله پروتئين بازهم كاهش مي يابد و ذرات آن بصورت پلت مي باشد. در اين غذا درصد مواد گياهي افزايش يافته و قطر ذرات نيز بيشتر مي شود،از اين غذا براي ماهيان 20گرمي تا اندازه آماده فروش استفاده مي شود.

انواع غذا ها

 

بطور كلي غذاهايي كه در تغذيه قزل آلا استفاده مي كنيم بر اساس مقدار رطوبت و نوع غذا به سه دسته تقسيم مي شوند:

غذاي خشك

اين غذا شامل مخلوطي ساده اي از اجزاي خشك است كه آنها را بصورت حبه يا فشرده در مي آورند،اين حبه ها در اندازه هاي متفاوت توليد مي شوند كه از ريزترين آنها براي غذاي استارتر استفاده مي شود و بطور كلي به درجات استارتر،شماره هاي4،3،2،1 و همچنين پلت تقسيم مي شود

غذاي تر

درصد رطوبت در اين غذا بالا مي باشد. مثل ماهي كيلكاي تازه.

اين غذا را بصورت چرخ شده و نشده به مصرف مي رسانندو مقدار رطوبت آن45تا75درصد است و بصورت روزانه تهيه و ساخته مي شود.

غذاي مرطوب

درصد رطوبت اين نوع غذا كمتر از غذاي تر مي باشد و در حدود 25تا45درصداست و معمولا بصورت چرخ كرده استفاده مي شود اين غذا را با عبور دادن از سوراخهاي چرخ گوشت بصورت ماكاروني در مي آورند و با توجه به اندازه و وزن ماهي به مصرف مي رسانند.تركيب آن معمولا از گوشت،جگر،شش،طحال و يا ماهي هاي كوچك دريايي تشكيل يافته است.

 

لازم به ذكر است كه اگر از كبد گاو براي تغذيه استفاده مي شود،ابتدا بايد رگ و پي را از آن گرفته وسپس از چرخ گوشت باقطر سوراخ هاي دو ميلي متري عبورداده شود.ميزان نمكي كه به آن اضافه مي شود هم نبايد از دو درصد تجاوز كند،زيرا در اين صورت كبد چرخ شده چسبندگي خود را ازدست مي دهد.

 

منابع: غذای حیوانات ، پرورش ماهی، آبزی گستر گستر گرین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *