غذا دهی به ماهی قزل الا

روش هاي غذا دادن در مزارع پرورش ماهي قزل آلا

1-غذادهي با دست

اين روش در كشور ما بسيار متداول است و در مزارع زيادي از اين روش استفاده مي شود. غذادادن با دست يكي از روشهايي است كه كارگر غذاي مورد نياز را با دست در داخل استخر مي پاشد، در اين روش بايد كارگر صبر و حوصله زيادي بكار گيرد و با حوصله به ماهيان غذا دهد يعني هم بايد تمام غذارا در استخر بريزد و هم بين دفعات غذا ريزي فاصله مناسب باشد. با اين كار به ماهي فرصت گرفتن غذا را خواهد داد و بدين ترتيب غذاي كمتري به صورت پرت خواهيم داشت.

البته اين روش زياد مناسب نيست چون هرچقدر هم اگر كارگردر غذادهي دقت نمايد باز هم مقدار زيادي پرت غذا خواهيم داشت، زيرا با تلاطم آب در اثر حركت ماهيان كه درگرفتن غذا تقلا ميكنند باعث ميشود كه غذا از ديدشان پنهان شود و به كف استخر سقوط مي نمايد و ديگر مورد مصرف ماهي قرار نخواهد گرفت و هدر خواهد رفت. معمولا در فارم هايي كه از اين نوع غذادهي استفاده مي شود ضريب تبديل غذايي كم است.

2-غذا دهي با دستگاه هاي اتوماتيك

الف- غذاده آلن

اين دستگاه داراي سوراخ هايي با اندازه هاي متفاوت است،در داخل آن دو تيغه چرخنده به فاصله 5/1كيلي متر از كف وجود دارد كه غذا را بسمت سوراخ ها مي برد،از اين غذاده معمولا در تراف هاي پرورشي استفاده مي شود كه با آويزان كردن روي مركز اتصال دو تراف مي توان يك جفت تراف را غذادهي كرد .معمولا براي غذادهي به يك تراف 8/4متري از 2تا3غذاده مي توان استفاده كرد.

ب- غذاده نيلسن

از اين غذاده ها در كانال هاي سيماني استفاده مي شود ولي براي انواع استخرهاهم كاربرد دارد. ظرفيت مخزن اين غذاده 6كيلوگرم است و اين ظرفيت را تا25 كيلوگرم افزايش داد. درته اين غذاده يك صفحه متحرك برقي وجود دارد كه با ريختن غذا از سوراخهاي مخصوص روي صفحه، غذادر منطقه وسيعي پخش مي شود.

ج- غذاده پاندولي

اين دستگاه بر روي استخرها نصب مي شود و داراي مخزني است كه غذاي ماهي در آن قرار مي گيرد. ماهيان هر وقت ميل به گرفتن غذا دشته باشند با ضربه زدن به پاندول باعث ريختن غذا در آب مي شوند. اشكال عمده اين دستگاه چگونگي استفاده از آن است.

غذا دهنده های پاسخی

غذا دهنده های پاسخی دستگاه های هستند که با توجه به اشتهای ماهی خوراک آزاد می کنند. از آنجا که قزل آلای رنگین کمان بسیار حریص هستند، این غذا دهنده ممکن است باعث غذا دهی بیش از حد ماهی گردد مگر اینکه بخش های از آن تنظیم شود. استفاده از غذا دهند های اتوماتیک و مکانیزه شده باعث صرفه جویی در نیروی کار می شود. معمولی ترین غذا دهنده های اتوماتیک و مکانیزه شده غذا دهنده نواری پاسخی، برای ماهی 50 گرمی، و غذا دهنده تسمه ای ساعتی هستند

نحوه محاسبه غذای روزانه ماهی قزل آلا

 

مقدار غذای ماهیان نباید در طول دوره پرورش تا مرحله عرضه به بازار ثابت بماند. میزان غذا را باید مطابق اندازه و سن ماهی تعیین و تعدیل نمود. درصد غذادهی به نسبت توده زنده (بیوماس) موجود در استخر مزارع که باید غذا داده شود مقدار ثابتی نیست و با رشد ماهیان کاهش می یابد تا آنکه بر روی میزان و مقدار انرژی متابولیکی آنها منعکس گردد. بدین ترتیب مقدار درصد غذادهی روزانه ماهیان با افزایش وزن آنها کاهش می یابد.

 

برآورد مقدار غذای لازم ماهیان به تعداد و وزن متوسط ماهیان موجود در مزرعه و درجه حرارت آب بستگی دارد. وزن متوسط را می توان با نمونه گیری و توزین تعدادی از جمعیت ماهیان بدست آورد و اطلاعات صحیح و منظم راجع به اندازه و وزن ماهیان را می توان با نمونه گیری هفتگی یا هر دو هفته یکبار بدست آورد.

در نمونه گیری باید دقت کرد که ماهیان نمونه از چند نقطه استخر صید شوند. پس از این که وزن متوسط ماهیان در استخر مشخص شد تعداد تلفات را از تعداد کل ماهیان استخر کم نمود و با توجه به درجه حرارت آب در جدول وابستگی درجه حرارت به درصد غذای مورد نیاز، میزان غذای روزانه را به ازای هر استخر مشخص نماییم. مقادیر غذا را در مواقع پایین بودن درجه حرارت آب و گل آلودگی آب و یا بالا بودن درجه حرارت بر اساس تجارب عملی در محل و موقعیت خاص مزارع باید کاهش داد و در مواقعی که پیش بینی می شود رشد ماهی سریعتر می شود افزایش داد.

مراحل محاسبه میزان غذا

 

۱- برای محاسبه میزان غذای روزانه ابتدا بایستی دمای متوسط روزانه آب استخربدقت اندازه گرفته شود.

۲- تعداد ماهیان موجوددراستخر رامحاسبه  می کنیم.

۳- وزن متوسط ماهیان رابه دقت بانمونه برداری ازحداقل سه نقطه استخر بدست می آوریم

۴- سپس وزن کل ماهیان استخررامحاسبه وبراساس دمای آب وجدول مشخص و فرمول محاسبه می نمائیم.

علائم تغذیه نامناسب

 

نشانه های بارز در تغذیه نامناسب شامل افزایش اختاف در سایز ها، پرخاشگری فزاینده و همجنس خواری می باشند. گاز گرفتگی ماهی آسیب دیده یا ماهی مرده نشان دهنده تغذیه ناکافی می باشد

انبار خوراک ماهی

 

برای حفظ کیفیت خوراک خریداری شده نگهداری آن در انبار باید به درستی انجام گیرد. به همین دلیل، انبار ها یا صندوق های ذخیره خوراک باید خشک باشند. در انبارها، خوراک باید از جوندگان ( موش و غیره ) و حشرات در امان باشند.

منابع:پرورش ماهی ، مطالب مفید،دان و جوجه ایران ،آبزی گستر گرین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *